Norēķinu rekvizīti

SIA "GatavaDāvana"
Reģistrācijas numurs: 40203453631
Juridiskā adrese: Pasta iela 32 - 2, Tukums, LV-3101
Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV84UNLA0055003364196
Bankas SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X