Lietošanas noteikumi

SIA "GatavaDāvana", reģistrācijas Nr. 40203453631, adrese: Pasta iela 32 - 2, Tukums, turpmāk - internetveikals - nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas "Patērētāju tiesību aizsardzības likums", Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem "Noteikumi par distances līgumu" u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus vai zem produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlieties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu. 

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Visa un Mastercard karšu maksājumi
  • Bankas pārskaitījums uz rekvizītos norādīto kontu

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas "Atgriezties pie tirgotāja".

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, var tikt nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas tikai Latvijā. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot Omniva un DPD kurjerpakalpojumus. Internetveikala sadarbības partneri var izvēlēties piegādāt preci ar citiem kurjerpakalpojumiem. Piegādes izmaksas tiek parādītas pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātās pircēja norādītajā adresē vai tai tuvumā esošā paku saņemšanas punktā 1 - 5 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu. Iegādātās preces var tikt piegādātas dažādos sūtījumos augstāk norādītajā piegādes laikā un katra paka var tikt piegādāta dažādos datumos. 

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja pircējs ir juridiska persona vai ir iegādāta personalizēta, uz pasūtījumu izgatavota prece.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības vai darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāsniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit, nosūtot to uz e-pasta adresi info@gatavadavana.lv, vai jāaizpilda atteikuma forma atgriesana.omniva.lv mājaslapā. Atteikuma veidlapa vai forma jāiesniedz 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, ja prece vai preces netiek atgrieztas izmantojot atgriesana.omniva.lv mājaslapu. Precīzāk par preču atteikumu, izmantojot atgriesana.omniva.lv mājaslapu, var lasīt lapā Preču atgriešana.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, nosūtīt preces pārdevējam. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no pircēja preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radušies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz e-pasta adresi info@gatavadavana.lv.

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs pārdevējs, pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, pārdevējs atdod pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus saistībā ar trūkstošo vai defektīvo preci vai precēm, kā arī tās piegādes izmaksām. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

7. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz e-pasta adresi info@gatavadavana.lv.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, pircējs un pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp pārdevēju un pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp pircēju (patērētāju) un pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.